Aan de leden:

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De laatste weken is door de greenkeepers geconstateerd dat de greens zijn beschadigd. Divots en plaggen worden aangetroffen op diverse greens en zeer waarschijnlijk ontstaan door het slaan vanaf de green met een kort ijzer. Het is geenszins de bedoeling om vanaf de greens te slaan. De putter is de enige club die op de greens gebruikt mag worden.

Onbekend is wie dit doet. Zijn het vandalen of baldadige spelers? Vaak worden deze beschadigingen na het weekend waargenomen. Het is schandalig en mocht u zoiets zien, graag een melding bij het secretariaat.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Baancommissie.

 

Terug naar vorige pagina