De geschiedenis van Rozenstein (deel 6)

Allereerst was daar dan de periode Joop Vos †, voorzitter van het eerste uur. Het aantal leden bedroeg rond de 450, waarvan velen zelfs voor de oprichting van WGR fl. 100 aan steunbetuiging konden doneren. Na de formele oprichting bedroeg het echte inleggeld toen 1000 hele guldens. Daarvoor kon dan de eerste anderhalf jaar op de Kieviten gespeeld worden tot in september 1986 het door de familie Van Santen gepachte weiland was omgebouwd tot een heuse 9 holes golfbaan, de huidige Zuidbaan met uitzondering van het “schapenlandje” naast hole 3 (nu de vijver). Dat kwam er pas in 1989-1990 bij, na aankoop van privé-eigenaren.

Wel kon voor de opening van de baan gebruik worden gemaakt van de oefenfaciliteiten die al eerder beschikbaar waren. In die tijd diende een stacaravan -die ongeveer op de plaats van de huidige golfshop stond – als ‘clubhuis’ en daar kon men ook koffie, etc. verkrijgen.

Van het clubhuis, een voormalige pinkenstal, was in die periode alleen de kant aan de raamzijde (met het schuine plafond) omgebouwd. De rest was met een houten wand afgesloten met daarachter een hooizolder alsmede – via een deur – een kleine ruimte voor zeer eenvoudige koffie- en bar faciliteiten.

De volgende bestuursperiode was die van Huib Vegter, tijdens wiens voortvarende regime in 1989 het gehele clubhuis beschikbaar kwam, inclusief een nieuwe keuken en bar. De originele houten kolommen in het clubhuis waren nogal aangetast door houtworm en moesten geconserveerd en verstevigd worden. Hierna werd in de periode 1990-1992 de baan met 9 holes uitgebreid tot een volwaardige golfbaan: de Noordbaan gepaard gaande met een voor de financiering noodzakelijke verdubbeling van het aantal leden. Dat laatste vereiste wel enige integratie en er was enigszins begrijpelijk nogal wat weerstand van de leden van het eerste uur die het met z’n vijfhonderden eigenlijk best gezellig hadden. Het bollenveld van de heer Topper werd aangekocht en de verbindende (Ir H. Vegter) tunnel aangelegd. De nieuwe leden moesten fl. 5.500 entreegeld betalen, waarvan fl. 3.000 aan obligaties, door de club terug te betalen bij beëindiging van het lidmaatschap.

Voor de grote uitbreidingen van clubhuis en baan was in 1988 al het voormalige ‘schapenlandje’ naast de 3e hole aangekocht, waardoor spelers via een plank over een sloot hun balletjes konden terugpakken! Na het dempen van die sloot werd voor een betere waterhuishouding door het bestuur voorgesteld om via een windmolen “een polder in de polder” te creëren om daarmee aan mogelijke bezwaren van bollenkweker Overdevest tegemoet te komen. Dit ‘Amerikaantje’ staat er nog, al is dat op een andere plaats, maar doet geen dienst meer.

Na Huib Vegter nam in 1994 Wop Rietveld het roer over en zijn termijn kenmerkte zich eveneens door grote veranderingen. In zijn periode is de Zuidbaan met succes ‘gekeerd’ en is wederom een grote uitbreiding van het clubhuis tot stand gekomen.
Deze uitbreiding in de periode 1999-2000 omvatte een aanzienlijke vergroting van de heren- en dames kleedkamers, nieuwe douchefaciliteiten, een grotere golfshop (voor die tijd gevestigd in het huidige secretariaat) en volledige onderkeldering van de nieuwbouw, de ‘Rietveld’ kelder. Tevens werd de veel te kleine keuken aangepast aan moderne eisen.

In het millenniumjaar 2000 werd Frans Cleton tot voorzitter gekozen. Zijn zes jaar kan het best worden omschreven als een consolidatie van de turbulente periode van de vijftien voorgaande jaren. In die periode kwam ook de Marshalcommissie tot stand, nadat een eerdere poging daartoe in 1992 was mislukt, omdat met het verstrijken van de jaren het “zwart spelen” in de baan en op de driving range onrustbarend toenam en de zomerbroekjes/rokjes steeds korter werden.
In de Cletonperiode werd ook het interieur van de oude schaapskooi tot veler tevredenheid – en opluchting! – omgebouwd tot een strategisch gelegen sanitaire stop met twee WC’s.

En zo komen we dan in 2006 toe aan de bestuursperiode van Rob Leertouwer, waarin wederom een grote verbouwing tot stand is gebracht van het clubhuis met aansluitend een nieuwe lockerloods ter vervanging van een in verval geraakte koeienstal.
Wat er nog meer tot stand is gebracht onder zijn voorzitterschap en die van zijn opvolgers (periode 2009 – 2019) kunnen jullie lezen in het Jaarmagazine 2020.

Terug naar vorige pagina