Greens

Waarom en hoge pitchmarks repareren?

Om een mooie green, waarop de bal goed naar de hole rolt, te behouden is het beslist noodzakelijk dat bij inslag van een bal de ontstane schade direct wordt gerepareerd. Dat gaat als volgt.

  1. Steek de pitchvork, iets verwijderd van de rand van de inslag, aan de hoge (achter) kant een  beetje schuin in de green.
  2. Duw daarna de pitchvork zodanig naar voren dat daardoor de rand naar binnen wordt verplaatst, het draaipunt van de pitchvork bevindt zich onder de bodem van de pitchmark.
  3. Herhaal het “dichtduwen” nog driemaal rond de pitchmark.
  4. Druk de herstelde pitchmark aan met de putter totdat de green ter plaatse weer vlak is.
    Herstel ook nog “vergeten“ pitchmarks. Het verhoogt het golf plezier.

Hoe vaak en hoe worden de greens gemaaid?

De greens van Rozenstein worden gedurende het seizoen 6 tot 7 maal per week gemaaid, de ideale hoogte voor de greens is bepaald op 4.5 – 5 mm en buiten het seizoen op 5 -7 mm.

Meerdere malen  per seizoen worden de greens verticaal gemaaid. Dit wordt gedaan om vervilting van de grasmat te voorkomen , tevens worden de greens vlakker. Het resultaat is goed te zien door een patroon van vierkantjes op de green.

Waarom worden de greens gerold/gewalst?

Regelmatig worden de greens gerold door middel van een zogenaamd wals- strijkijzer. Dit houdt in dat de greens nog vlakker en sneller worden, afhankelijk van de maaihoogte.

Waarom en wanneer worden greens ‘gesweept’?

In het vochtige seizoen worden de greens met grote regelmaat in de ochtend gesweept, dit kan met de hand of machinaal geschieden. Met het sweepen wordt de dauwaanslag verwijderd en zijn de greens minder gevoelig voor schimmels.

Wat zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de greens?

Gedurende het seizoen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd op de greens:

Vertidrain – slitten – Hollow tining (prikken ) beitelen en dressen. Zes tot  acht maal per jaar, verspreid over het seizoen worden de greens doorgezaaid.

Wat is de ‘Stimp’?

De snelheid van de greens wordt aangegeven in een cijfer. De stimp van Rozenstein ligt gedurende het seizoen op gemiddeld 8 – 9. Sneller is niet goed mogelijk om twee redenen: de opbouw van de greens laat dit niet toe en de relatief grote drukte  op de baan waardoor de greens zwaar belast worden. Korter maaien maakt de greens dan gevoeliger voor schimmels.

Wat zijn ‘voorgreens’en hoe worden die onderhouden?

Ook de voorgreens krijgen volle aandacht van de greenkeepers en worden op dezelfde manier behandeld als de greens. Uitzonderingen daar gelaten.

Tee's

Plaggen terugleggen of divots vullen?

Alle par 3 holes worden voorzien van een divotvuller met een mengsel van zand en graszaad. Na het slaan gaarne de eventuele divot met dit mengsel opvullen. Ook kunt u kiezen om de divot/plag terug te leggen en flink aan te stampen.

Fairways

Wat is een maaiplan? En een maaiprogramma?

In het programma van Rozenstein is een maaiplan opgenomen met verschillende maaihoogten voor de fairway, de eerste en de tweede rough. In het seizoen kunt u dat goed waarnemen door de afscheidingen en rondingen in de baan.

De fairways worden een maal per jaar geverticuteerd,  gevertidrained en bezand. Deze werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buiten het seizoen plaats.

Worden onze fairways ‘beregend’?

Slechts op enkele zeer droge plekken en op de mounds is een sprinkler geplaatst. Rozenstein kent geen integraal systeem voor beregening van de fairways

Hoe moeten we divots repareren?

Regelmatig worden de fairways nagelopen op de ontstane divots. De divots worden gevuld met een mengsel van zand en graszaad. Deze klus neemt veel tijd in beslag. As een divot meteen goed wordt terug gelegd en goed wordt aangestampt heeft het gras een kans om te herstellen. Uw medespelers zullen u dankbaar zijn.

Bunkers

De bunkers zijn nogal verschillend. Waarom? En wat doen we daar aan?

De bunkers op Rozenstein zijn verschillend, oude bunkers, gerenoveerde bunkers . Divers bunkerzand is gebruikt en sommige zijn hard en anderen weer met teveel zand. Toch blijkt dat er onvoldoende aandacht wordt besteed door de leden om de bunkers te harken. Het systeem is om niet te veel naar je toe harken maar juist van je af.  Tevens worden de bunkers regelmatig machinaal geharkt en de bunkerranden gemaaid.  Ter info een bunkerplan is in voorbereiding 2016-2017.

Beplanting en bomen

Hebben we een plan voor de ontwikkeling vanhet groen rond de baan?

Onlangs is een inventarisatie gemaakt van de soorten vaste planten en bomen in de baan. Er zijn een aantal bomen benoemd de blijvers en de wijkers.  In overleg met de GEO commissie wordt een verslag gepubliceerd.


Laatst gewijzigd op: 24 juli 2015


Terug naar vorige pagina