Green Deal

Inmiddels wordt door alle partijen, inclusief de overheid, erkend dat pesticidevrij beheer per 2020 technisch niet haalbaar is. Door een positieve opstelling en praktische resultaten op het gebied van duurzaam beheer (o.a. via Geo-certificering) heeft de golfsector de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld bij de verlenging van de deadline naar 2025. Het betreft uitstel, maar beslist geen afstel van de oorspronkelijk doelstellingen van de Green Deal: zero pesticiden. Voor Rozenstein betekent deze verruiming een mooie gelegenheid om door te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan een goede balans tussen speltechnisch onderhoud en natuurlijk beheer.

Op Rozenstein zijn we al jaren actief bezig om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen, in zowel verschillende middelen als de hoeveelheid liters. Voor de greens en greenranden geldt al jaren een 0 gebruik m.b.t . herbicide en insecticide, en dit jaar zal ook het eenmalig spuiten met fungicide (tegen dollarspot) worden gestaakt. Zo zijn we dus vanaf 2019 wat de greens betreft volledig chemie-vrij.

Voor de tees en fairways zijn we al vrij van insecticide en fungicide; alleen onkruiden worden nog met een lage dosering herbicide bestreden. We zijn begonnen met chemie-vrij onderhoud van fairway hole 9 en 11 d.m.v. vegen, borstelen, prikken, doorzaaien, etc. Aaltjes worden ingezet tegen engerlingen. De teeboxen van hole 6, 7 en 11 worden meerdere malen per jaar behandeld om in te spelen op natuurlijk beheer. Bloemrijke rough zorgt voor meer insecten, voor meer vogels en dus ook voor een grotere biodiversiteit en uiteindelijk voor een betere balans tussen sport, ontspanning en natuur.

De natuur hoort erbij. Golfers zullen moeten accepteren dat er soms iets mindere omstandigheden zijn en dat ook schimmels en onkruiden onderdeel van de natuur en dus van de baan zijn. Werken aan een goede basis en een gezonde natuur, vraagt een constante monitoring van alle facetten van gezonde groei. Licht, lucht, water, bodem, voeding en temperatuur zijn op alle manieren nauw verbonden en van belang om sturing te kunnen geven. Ook kan met minder kort en minder vaak maaien grasgroei positief gestimuleerd worden. Ook hier is acceptatie belangrijk (denk aan minder snelle greens). Verschillende maaihoogten op fairways, greens en tees en ook minder maaibeurten behoren bij de inzet om onkruiden te beheersen tot een aanvaardbaar niveau.

Het gaat niet vanzelf. In eerste instantie kost de transitie naar het nieuwe onderhoud meer inspanning, tijd en geld, maar de resultaten zullen uiteindelijk voor zichzelf spreken.

Wordt vervolgd.

Terug naar vorige pagina