Handicart ontwikkelingen

Voor de verhuur van een Handicart is sinds 2012 € 4,00 gerekend. Na prijsindexatie (prijspeil 2019) komt dat overeen met € 4,43. Per 1 februari 2020 wordt het tarief verhoogd. Vanaf die datum wordt het nieuwe tarief € 4,50 voor één pashouder. Een tweede pashouder die meerijdt betaalt ook € 4,50. Voor een bijrijder – niet pashouder – wordt vanaf 1 februari € 9,00 gerekend.

Bij de meeste banen die eigen buggy’s ter beschikking stellen, wordt volgens afspraak sinds 2012 voor de verhuur van een buggy € 5,00 gerekend. De prijs geldt ongeacht of deze buggy aan één of aan twee personen wordt verhuurd. Na indexering (prijspeil 2019) komt dit bedrag overeen met € 5,70. Het bestuur van Stichting Handicart heeft afgesproken dat banen die hun buggy’s inzetten voor onze pashouders in 2020 het tarief kunnen verhogen tot € 6,00. Voor een passagier – die geen pashouder is – kan een bedrag van € 12,00 worden gerekend.
Afgesproken is dat wij na drie jaar zullen bekijken of het noodzakelijk is iets aan deze prijzen te doen.

Lithium-ion karren

Eind 2019 heeft het bestuur van Stichting Handicart er voor gekozen om de komende jaren de bestaande Handicarts te vervangen door karren met Lithium-ion batterijen. Er zijn diverse redenen geweest om dit te doen. Na uitvoerige berekeningen is gebleken dat Stichting Handicart met dit type kar per jaar (iets) goedkoper uit is. Daar komt bij dat het stroomverbruik lager is en de kar bijna 100 kg lichter. Belangrijk is ook dat de batterijen niet meer elke twee weken gevuld hoeven te worden. Al met al voldoende redenen om over te gaan op Lithium-ion.
Na een proef met 19 Lithium-ion karren op Golfclub Anderstein en op Golfclub Hitland zijn eind 2019 vervolgens 100 nieuwe karren besteld en geplaatst op verschillende banen in Nederland. Begin dit jaar komen er daar nog 60 bij. Om verschillende praktische redenen worden alle Handicarts op een golfbaan in één keer vervangen. Hierdoor blijven bijvoorbeeld alle laadsnoeren op een baan hetzelfde. In 2020 zullen er op 23 golfbanen Handicarts met Li-ion batterijen rijden.
Nadelig lijkt het dat Lithium-ion karren een stuk duurder in aanschaf zijn. Hier tegenover staat echter dat wij acht jaar garantie hebben gekregen op de batterijen. Daardoor gaan de karren langer mee. In tegenstelling tot de karren met lood-zuur accu’s hebben karren met Li-ion batterijen minder onderhoud nodig. Naar verwachting scheelt dit ongeveer 50% in de jaarlijkse onderhoudskosten. Alles bij elkaar genomen is berekend dat de kosten voor karren met Li-ion batterijen per jaar uiteindelijk lager zullen zijn.

Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.handicarts.nl.

Terug naar vorige pagina