Gebruik handicart

Gebruik

 • Handicarts worden alleen ter beschikking gesteld aan handicart-pashouders. De bestuurder dient 16 jaar of ouder te zijn.
  Instructies voor het gebruik staan vermeld op geplastificeerde kaarten met “buggy instructies”, zoals aanwezig bij de inschrijfbalie en in alle handicarts.
 • Zet uw geluid aan als u het filmpje over gebruik van de handicart bekijkt.
 • Vergeet niet om de gele stekker van het oplaadsnoer uit de handicart te trekken alvorens weg te rijden.
 • Spaar de baan: rijdt zoveel mogelijk op de paden of langs de zijkant van de fairways, dus niet in de rough. Maak geen scherpe bochten om het gras te besparen. Trek niet te snel op en rem niet te abrupt.
 • Blijf ruim weg van de greens en de bunkers. Het gps systeem zal u zonodig daar opmerkzaam op maken.
 • Rijdt niet in zeer natte baangedeelten en spaar ook de zeer droge delen, zoals de heuveltjes.
 • Parkeer handicart na gebruik in de carport en doe de stekker weer goed in het stopcontact van de cart aan de voorkant van de zitting. De laadverklikker (het gele lampje) moet dan drie keer knipperen en de achteruitrij-zoemer klinkt drie keer om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Als u dat niet hoort zit de stekker dus niet goed in het stopcontact van de cart geduwd. Duw deze dan vaster. Mocht dit niet werken geef dan het cart-nummer door aan de bar.
 • Laat de handicart opgeruimd en netjes achter, retourneer de sleutel aan de bar en rapporteer eventuele storingen of schade.
 • Omdat het aantal rondjes met Handicarts van de Stichting Handicart ieder jaar toeneemt heeft de stichting een aantal verzekeringen afgesloten.

NB. Rozenstein staat geen gebruik toe buiten de baan, omdat u daar niet verzekerd bent.

Buggy instructies

Buggy Instructies

Alle handicarts hebben een GPS systeem, waardoor u in bepaalde gebieden langzamer zult gaan rijden. U wordt  gewezen op gebieden waar u niet mag komen. De buggy zal in dat gebied stoppen en u kunt dan nog alleen achteruit rijden om de verboden zone te ontwijken.( bv greens). U kunt dat zien op het scherm in de buggy. U mag niet de uitgangspoort verlaten om naar het parkeerterrein te gaan. U bent daar niet verzekerd.

Buggy in gebruik nemen

 • De gele stekker uit het stopcontact in de buggy trekken.
 • Sleutel in het contact steken.
 • Van de voetrem afhalen, schakelaar aan de voorzijde van de zitbank in de achteruitstand zetten (gaat piepen) en voorzichtig achteruit rijden.

Buggy in de baan

 • Een buggy is bedoeld om de loopafstand in de baan te bekorten,  niet om zo dicht mogelijk bij de bal te komen.
 • Blijf op (de zijkanten) van de fairway en stop ter hoogte van de bal.
 • Rijd vooral niet door de “rough”; dus ook niet tussen de bomen!
 • Vermijd te allen tijde natte gedeelten van de baan.
 • Blijf uit de buurt van bunkers en van de green.

Buggy parkeren

 • Rijd de buggy voorzichtig zo ver mogelijk door tegen de muur, of tegen een reeds geparkeerde voorganger.
 • Plaats de buggy op de voetrem en haal de sleutels uit het contact.
 • Sluit de buggy weer aan de oplaadkabel. De laadverklikker (het gele lampje) moet dan drie keer knipperen en de achteruitrij-zoemer klinkt drie keer om aan te geven dat de accu wordt opgeladen. Als u dat niet hoort zit de stekker dus niet goed in het stopcontact van de cart geduwd. Duw deze dan vaster. Mocht dit niet werken geef dan het cart-nummer door aan de bar.

Opmerkingen

 • Bij problemen gaarne overleg met het barpersoneel.
 • Alleen de buggy met een nummer 1 t/m 6 is een handicart. Dus de Marshal buggy mag u niet gebruiken. Die is uitsluitend bestemd voor de marshal of voor een noodgeval. Hierachter geen tweede buggy plaatsen.
 • Gaarne uw hulp bij het schoonhouden van de buggies.

Schade

Schade

Schade dient aan de Clubconsul gemeld te worden. In principe is de berijder zelf voor de kosten verantwoordelijk. De Stichting Handicart heeft wel een verzekering, maar de veroorzaker van de schade draagt een eigen risico van € 100,–. Om schade te kunnen verhalen op de verzekering dient een schadeformulier (bij de Clubconsul en de bar verkrijgbaar) volledig te worden ingevuld.

 

Gebruiker of donateur worden

Hoe word ik donateur of gebruiker?

Leden die donateur willen worden van de Stichting Handicart kunnen op de Handicart website informatie en een aanmeldformulier vinden.

Indien men meent wegens tijdelijke of permanent verminderde fitheid in aanmerking te komen voor het gebruik van een handicart, dient men contact op te nemen met de Clubconsul voor het regelen van een tijdelijke of permanente gebruikerskaart. Voor een permanente kaart is een pasfoto nodig en een medische verklaring, welke laatste op Rozenstein ook door de Clubconsul kan worden afgegeven. Van gebruikers wordt verwacht dat zij donateur zijn (of worden) van de Stichting Vrienden van de Handicart.
Indien men de handicart niet meer nodig heeft wordt men verzocht zich als gebruiker af te melden bij de Clubconsul en zijn gebruikerskaart in te leveren. In geval het later weer nodig zou zijn, kan men gemakkelijk opnieuw een kaart aanvragen.

Tarieven

 • Het tarief voor houders van een gebruikerskaart is € 4,– per persoon per rit, ongeacht het aantal holes.
 • Een bijrijder met gebruikerskaart betaalt eveneens € 4,–.
 • het tarief voor een meerijder (of golftas) zonder gebruikerskaart is € 8,–.

Indien er handicarts vrij zijn, is in beperkte mate gebruik door anderen, zulks ter beoordeling van de Clubconsul, mogelijk.

 • Het tarief voor golfspelers zonder gebruikerskaart is € 25,– per rit per kar voor één of twee personen.
 • Huur door derden bij wedstrijden of evenementen kost € 50,– per dag.

Reserveren

Reserveringen kunnen worden gedaan bij de bar (tel. 070-5178899), in principe voor een ochtend (08.00 -14.00 uur) of voor een middag (vanaf 14.00 uur). Personen met een gebruikerskaart kunnen maximaal een week voor gebruik de handicart reserveren. Het is belangrijk dat de handicart dan ook feitelijk gebruikt wordt of bij onvoorziene omstandigheden tijdig wordt afgemeld. Bij gebruik worden de sleutels aan de bar afgehaald. U wordt vriendelijk maar dringend verzocht om uw gebruikerskaart ongevraagd te tonen en eventuele meerijders te laten registreren.

Gebruikers die inschrijven voor een wedstrijd en daarbij een handicart willen gebruiken, dienen dit te vermelden bij aanmelding voor de wedstrijd. De organiserende commissie zal dan zorg dragen voor reservering van voldoende handicarts. De gebruikers moeten dan wel zelf de handicarts aan de bar afnemen en betalen. Bij wedstrijden mag zonodig (wanneer het niet anders kan) worden afgeweken van het ochtend/middagschema.

Terug naar vorige pagina