In aanvulling op de op de scorekaart vermelde plaatselijke regels geldt voor ‘Per ongeluk bewegen van bal of merker op de green’ het volgende.

“Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Straf voor overtreding plaatselijke regel:
Matchplay – verlies van de hole
Strokeplay – twee slagen”

Plaatselijke Regels op de kaart

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen, hekken met witte markering of door de sloten die het terrein begrenzen. De bedoelde sloten zijn dan buiten de baan.
Interne out of bounds: Alleen bij het spelen van hole 5 is een bal buiten de baan, als hij voorbij de grens ligt die wordt gevormd door de half wit geverfde paaltjes aan de linkerkant van hole 5. Deze half wit geverfde paaltjes zijn vaste obstakels voor spelers die niet hole 5 spelen.

Abnormale terreinomstandigheden

Grond in bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen of een gesloten witte omlijning. Orchideeën zijn volgens de Flora- en faunawet beschermde planten met een groei- en bloeitijd in april-juli (foto op mededelingenbord bij hole 1). Indien er sprake is van belemmering door aldus gemarkeerde GUR (Regel 25-1a) of door orchideeën, is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.
Ganzen- en zwanenpoep mag beschouwd worden als GUR of als los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler. In een waterhindernis is ontwijken van een belemmering door GUR niet toegestaan.

Vaste obstakels

Jonge aanplant gemerkt met blauw lintje en aangepaalde bomen zijn vaste obstakels en moeten verplicht worden ontweken in overeenstemming met Regel 24-2b.

Houtwallen en waste area

Houtwallen vormen een integraal deel van de baan. De waste area tussen hole 4 en 8 is geen bunker is vormt eveneens een integraal deel van de baan.

Dropping zone bij waterhindernissen hole 14 en 16

Indien er een droppingzone bij een waterhindernis is, mag de speler het spel vervolgen conform Regel 26 of met 1 strafslag een bal droppen in de droppingzone die het dichts bij de plek is waar de bal het laatst de grens van de waterhindernis kruiste, zelfs als deze dichter bij de hole is. Het gedeelte van de waterhindernis waarvoor de droppingzones op holes 14 en 16 gelden, is aangegeven met ronde gekleurde banden op de rode paaltjes rond de achterzijde van de greens. Daarbuiten blijft Regel 26 onverkort van kracht.

Straf voor overtreding plaatselijke regel

Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee strafslagen

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld helling, windsnelheid), overtreedt hij Regel 14-3.

Straf voor overtreding van Regel 14-3

Bij de eerste overtreding: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee strafslagen. Bij volgende overtreding: Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee strafslagen

Huisregels op de kaart

  • Spelers dienen te allen tijde een lidmaatschapsschijf of geldige greenfeekaart zichtbaar aan hun golftas te hebben.
  • Gastspelers starten uitsluitend op hole 1.
  • Spelers met een EGA handicap 37+ dienen van de oranje tees te spelen.

maart 2017

 


Laatst gewijzigd op: 20 maart 2017


Terug naar vorige pagina