Plaatselijke Regels op de kaart

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door witte palen, hekken met witte markering of door de sloten die het terrein begrenzen. De bedoelde sloten zijn dan buiten de baan.
Interne out of bounds: Alleen bij het spelen van hole 5 is de linkerzijde, gemarkeerd met half-wit geverfde paaltjes, buiten de baan. Deze half-wit geverfde paaltjes zijn vaste obstakels voor spelers die niet hole 5 spelen.

Abnormale baanomstandigheden, verboden speelzone

Veel orchideeën zijn wettelijk beschermde planten met een groei- en bloeitijd in april-juli (foto op mededelingenbord bij hole 1). Orchideeën, gebied dat is omgeven door blauwe palen of een witte lijn, jonge aanplant gemerkt met een blauw lintje en aangepaalde bomen, gebieden waar schade is hersteld met graszoden of aangeharkt zand (al dan niet vermengd met graszaad) of waar nieuw gras is ingezaaid en wintergreens gemerkt met een blauw paaltje in de hole, vormen ieder een verboden speelzone, die moet worden beschouwd als een abnormale baanomstandigheid. De belemmering door de verboden speelzone moet zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1f. Ganzen- en zwanenpoep mag worden behandeld als los natuurlijk voorwerp (regel 15.1) of grond in bewerking (GUR) (Regel 16.1). Voor een bal in een hindernis is ontwijken van een belemmering door een abnormale baanomstandigheid niet toegestaan (Regel 16.1a).

Houtwallen en waste area

De waste area tussen hole 4 en 8 is geen bunker en deel van het algemene gebied. Houtwallen zijn deel van het algemene gebied.

Dropping zone voor hindernis achter green van hole 14 en 16

Als de bal in de rode hindernis achter hole 14 of 16 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat de bal daarin tot stilstand is gekomen, én de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gekruist tussen twee rode paaltjes met blauwgekleurde banden, mag de speler de hindernis ontwijken met een strafslag (1) volgens een van de mogelijkheden van Regel 17.1d, of als extra mogelijkheid (2) door een bal te droppen en te spelen in de droppingzone die het dichtst bij het punt ligt waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis kruiste, zelfs als die dichter bij de hole is dan dat punt.

Provisionele bal voor bal in hindernis hole 3

Als een speler niet weet of zijn of haar bal in de hindernis voor de afslagplaats van hole 3 ligt, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die in dat geval als volgt wordt aangepast.
De provisionele bal mag worden gespeeld volgens één van de toepasselijke ontwijkopties genoemd in Regel 17.1d. Zodra de speler volgens deze plaatselijke regel een provisionele bal heeft gespeeld, vervallen alle opties in Regel 17.1 ten aanzien van de originele bal.
Bij de beslissing of de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze mag of moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing,
– behalve als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden (geïdentificeerd) in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om: a. de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt te spelen zoals die ligt (let op: met de oorspronkelijke bal de hindernis ontwijken volgens Regel 17.1 is uitgesloten), of b. het spel voort te zetten met de provisionele bal.
– Als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of als het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

Matchplay: verlies van de hole, Strokeplay: twee strafslagen.

Ready golf, speeltempo

Speel ready golf. En als het duidelijk is dat een achteropkomende speler of groep sneller kan spelen, behoort een groep, óók als die geen hole afstand heeft verloren op de volgende groep, die snellere speler of groep door te laten. Onnodig oponthoud wordt bestraft volgens Regel 5.6a.

maart 2019


Laatst gewijzigd op: 20 maart 2019


Terug naar vorige pagina