Regel- en handicapzaken

Nieuwe regels per 1 januari 2019
Procedure startende golfer
NGF-pasje
EGA Handicap Systeem
Qualifying scorekaart (Q-kaart)
Handicapaanpassing
Jaarlijkse handicap herziening
Hoe vaak speel je je handicap?

Nieuwe regels per 1 januari 2019

Voor alle leden ligt bij het secretariaat een nieuw regelboekje klaar. Het is een ‘spelerseditie’ van de regels, voorzien van een heldere uitleg, soms ondersteund door plaatjes. Daar is ook in klein formaat een groen kaartje af te halen, met een samenvatting van de belangrijkste regelwijzigingen. Handig voor in je golftas.

Download de app! De spelerseditie in een aantal verschillende talen, met daarbij de volledige regels en de Interpretations ervan, beide in het Engels, zijn heel eenvoudig te lezen in de Rules of Golf 2019 app van de R&A. Ook de voorbeeld plaatselijke regels, waarnaar de plaatselijke regels van verschillende golfbanen – waaronder Rozenstein – verwijzen, zijn er in terug te vinden. De app heeft een geweldige zoekfunctie en is gratis. Kortom, download die app.

De presentatie van de regelavond op 21 maart 2019 kan je terugvinden via deze link. Wil je nog meer weten, kijk dan op de website van Golf.nl, met daarop een super handige samenvatting van de regels, met video’s die laten zien hoe de regel werkt, een link naar de app, een regelkennistest en meer. Engelstaligen kunnen terecht op de website van de R&A.

Procedure startende golfer

 1. Meld je aan bij een van de pro’s, Eduard Schwarz of Huite Hak, voor het 9 stappenplan. Zij leggen uit hoe dat werkt. Zie ook de informatie op de website van de NGF.
 2. Na het volgen van lessen krijg je van de pro baanpermissie. In principe is de baanpermissie alleen geldig op de golfbaan waar je deze hebt behaald. Sommige clubs laten echter ook greenfeespelers toe met een baanpermissie van een andere baan.
 3. Geef je op voor het schriftelijk golfregelexamen bij de R&H-commissie renh@rozenstein.nl. Met het regelexamen wordt de golfer getoetst op de golfregels en etiquette, omdat iedereen wil dat het spel op dezelfde en veilige manier wordt gespeeld. Oefenexamens kan je onder andere vinden op de website van de NGF. Dit examen, dat onbeperkt geldig blijft, wordt in de regel één keer per maand afgenomen. Voor spelers jonger dan 14 jaar worden er regellessen georganiseerd door de jeugdcommissie. Deze moeten alle 9 worden gevolgd. Het regelexamen moet gedaan worden vóór de volgende stap, de qualifying kaart (Q-kaart).
 4. Heb je je regelexamen gehaald, dan moet je voor het behalen van een handicap een Q-kaart spelen, met een marker die ten minste in het bezit is van handicap 36. Uitgaande van een handicap 54 (zie voor de Playing Handicap de tabellen in de hal of op de website onder Baan), moet bij een Q-kaart over 9 holes een score worden gehaald van minimaal 18 Stableford punten of over 18 holes een score van minimaal 36 Stableford punten.

NGF pas

Nieuwe pasjes
Na baanpermissie en het behalen van handicap 54 stuurt het systeem automatisch een nieuwe pasje. Zodra jouw pasje ontvangen is, krijg je bericht dat het opgehaald kan worden bij het secretariaat.

Jaarlijks
Ieder jaar in januari komen er nieuwe pasjes voor iedereen. Zodra ze er zijn, wordt dit gepubliceerd en zijn ze op te halen bij het secretariaat.

EGA Handicap Systeem

Het EGA staat voor European Golf Association. De EGA legt het handicapsysteem vast voor alle 37 aangesloten Europese landen. De NGF is de enige licentiehouder in Nederland.

De European Golf Association (EGA) is de eigenaar van het Europese handicapsysteem. De NGF gebruikt dit systeem in Nederland voor het berekenen van de handicaps (oftewel speelsterkte) van alle golfers. De golfclubs in Nederland houden toezicht op dit systeem en zijn de handicapautoriteit van de individuele golfers. Elke club heeft om die reden een handicapcommissie die de handicap van de spelers bijhoudt. De handicap wordt berekend op basis van qualifying scorekaarten (Q-kaarten) die een golfer speelt. Hoe meer Q-kaarten, hoe beter de handicap bij de speelsterkte klopt. Als er een verschil in handicap tussen twee spelers is dan zorgt het handicapsysteem ervoor dat de speler met de hoogste handicap een voorsprong krijgt. Op deze manier bevordert het handicapsysteem het onderlinge plezier en een gelijke strijd tijdens een ronde golf. Door de regels van het handicapsysteem worden handicaps aangepast aan de relatieve moeilijkheidsgraad van een golfbaan, zodat er uniformiteit ontstaat.

Dit is het unieke van golf: iedereen kan met iedereen spelen, mits de handicaps actueel zijn.

Terminologie handicapsysteem
EGA Exact Handicap: je officiële handicap tot 1 decimaal achter de komma die in heel Europa geldt.
Playing Handicap: het aantal hele slagen dat je meekrijgt over een bepaalde ronde op een bepaalde baan. Dit aantal kan gevonden worden in de Playing Handicap Tabel van de baan en hangt mede af van de moeilijkheidsgraad van de baan en kleur tee die je speelt. Als een baan moeilijk is, krijg je meer slagen dan je exacte handicap en als de golfbaan makkelijk is, krijgt je minder slagen.

Qualifying scorekaart (Q-kaart)

 Als je een qualifying ronde gaat spelen, moet je vooraf aan je marker laten weten hoeveel en welke holes en van welke kleur tee je gaat spelen. Het blijft zaak je scorekaart zo snel mogelijk na de ronde golf in te voeren. Je handicap wordt hierdoor meteen aangepast en blijft zo up-to-date.

Invoeren Q-kaart
Het invoeren (registreren) van een Q kaart kan op verschillende manieren.

 1. Meest eenvoudig is het invullen van je score in de golfapp (genaamd Golf.nl) op je telefoon. Na het aanmaken van een account, voer je daar gedurende of na je ronde je scores in. Jouw marker moet die vervolgens digitaal goedkeuren.
 2. Invoeren via de kiosk / zuil in de hal van het clubhuis kan ook. Kies na het inloggen voor ‘Q-kaart’; de rest wijst zich vanzelf.
 3. Een derde mogelijkheid is invoeren via de website. Na inloggen via ‘Leden home’, klik je (in je dashboard) onder ‘Mijn handicap’ op ‘Nieuwe scorekaart’.

Je hoeft je scorekaart niet langer in te leveren of te bewaren.

Als het om een of andere reden niet lukt de score in te voeren, vraag dan hulp aan de dames van het secretariaat, of stuur een e-mail met foto van je scorekaart naar de Regel- en handicapcommissie. Als de kaart onduidelijk of onvolledig is ingevuld of door de speler of marker niet is ondertekend, dan zal die door het secretariaat of de Regel- en handicapcommissie niet geaccepteerd kunnen worden.

Invoeren wedstrijdkaart
Na een wedstrijd moet elke deelnemer zijn kaart binnen 10 minuten invoeren in de kiosk / zuil in de hal van het clubhuis en daarna de kaart met het controlebriefje inleveren bij de wedstrijdleiding. Kies na het inloggen voor ‘Wedstrijdkaart’; de rest wijst zich vanzelf.

Invoeren Q-kaart anders dan gespeeld op Rozenstein
Het invoeren van scorekaarten van rondes die elders dan op Rozenstein zijn gespeeld kan via de golfapp of onze website (opties 1 en 3 hiervoor). Om een geldige Q-kaart voor een ronde gespeeld in het buitenland te kunnen invoeren geldt een aantal aanvullende eisen:

 1. De baan moet zijn aangesloten bij een EGA golffederatie (zie: lijst)
 2. De baan moet officieel een Course Rating en een Slope Rating hebben
 3. De marker moet minimaal handicap 36 hebben
 4. De speelvorm moet Strokeplay, Stableford of “tegen Par” zijn
 5. De baan moet aantoonbaar qualifying zijn

Historie ingevoerde scores
Op je dashboard zie je de laatste 5 Q-scores. Klikt u op ‘meer’, dan zie je al je ingevoerde scores.

Handicapaanpassing

Hieronder staat de handicap tabel met daarin de buffer, en de stappen voor verhoging dan wel verlaging van de een handicap.

 Bufferzone tabel.jpg (361×228)

Jaarlijkse handicap herziening

Bij de jaarlijkse herziening wordt aan de hand van de scores gekeken of de handicap van een golfer klopt. Dat gebeurt allemaal automatisch, door middel van een formule. De uitkomst van de formule is een advies aan de Regel- en handicapcommissie, die kan inhouden dat de handicap moet worden aangepast, zodat de handicap beter past bij de speelsterkte die een golfer heeft.

De Regel- en handicapcommissie beoordeelt ieder advies ook zelf. Heel zelden zal echter van de aanbevolen aanpassing afgeweken worden. Als je handicap wordt aangepast, dan wordt je daarvan – met uitleg – op de hoogte gebracht.

Welke golfers komen in aanmerking voor herziening?
Voorwaarde is allereerst dat je genoeg qualifying rondes hebt gespeeld en ingevoerd. Alleen golfers die minimaal 8 qualifying scores in het voorgaande jaar hebben geregistreerd, komen in aanmerking voor een handicapherziening. Alternatief: als een golfer in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores heeft ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met scores uit de afgelopen 24 maanden. Bij een golfer die minder dan 8 scores heeft ingeleverd in de afgelopen 24 maanden kan geen herziening worden toegepast.

Hoe vaak speel je je handicap?

Een veel gehoorde opmerking in het clubhuis na een ronde golf is: “Slecht gespeeld, maar 29 Stableford punten”. Maar is dat eigenlijk wel waar, dat je dan slecht hebt gespeeld?

In de tabel hieronder is te zien wat er gemiddeld gescoord wordt bij een bepaalde handicap. Daaruit blijkt dat i-e-d-e-r-e-e-n vaker de buffer mist dan dat die gehaald wordt. Dat is ook logisch, want de handicap is bedoeld als een afspiegeling van jouw potentieel, dus als je redelijk in vorm bent. Ondanks dat je niet zo vaak hoog scoort, heb je, omdat je sneller daalt in je handicap dan stijgt, toch een reële handicap. Voorwaarde hiervoor is wel dat je genoeg qualifying rondes hebt gespeeld en ingevoerd.

Playing handicap Handicap of beter Buffer Lager dan buffer
0 – 5 34% 12% 54%
5 – 12 20% 18% 62%
12 – 20 13,5% 22% 64,5%
21 – 28 10% 24% 66%
29 – 36 7,8% 25% 67,2%

 


Laatst gewijzigd op: 1 april 2019


Terug naar vorige pagina