Regels nieuwe beschoeiing op holes 14 en 18

Sinds kort ligt er links van de green van hole 14 en rechts van de green van hole 18 een bunker, die tegen de rand van een beschoeiing is geplaatst. We beschrijven in dit stukje kort welke golfregels van toepassing zijn als jouw bal in een van die bunkers tegen de rand van de beschoeiing ligt en je je bal daardoor niet kunt spelen.

De houten beschoeiing is een vast obstakel. Je mag deze zonder straf ontwijken volgens Regel 24-2b (ii) (a). Maar let op. Als jouw bal in de bunker ligt, moet de bal ook in de bunker gedropt worden, niet dichter bij de hole. Als dat niet kan of als je dat niet wilt, dan mag je met 1 strafslag ook buiten de bunker droppen, volgens Regel 24-2b (ii) (b). Je moet dan je bal droppen op de rechte lijn tussen de hole en de plek waar je bal lag, zo ver naar achteren als je wilt.

TIP. Uit het plaatje hierbij blijkt wel, dat de kans dat je met Regel 24-2b (ii) (b) op hole 18 zelf mag droppen maar heel klein is. De kans is erg groot dat je op hole 1 terecht komt. (Datzelfde geldt voor een bal tegen de beschoeiing in de bunker naast de green van hole 14; je komt dan op hole 10 terecht.) Denk dan aan de optie van Regel 27-1. Je mag namelijk altijd – waar de bal ook ligt – de bal met 1 strafslag droppen zo dicht mogelijk bij de plek waarvandaan je de bal het laatst speelde.

hole-18-met-beschoeiing2Waterhindernis en dropping zones op hole 14
Voor alle duidelijkheid, als je bal op hole 14 in de waterhindernis ligt, en je bal het laatst de waterhindernis kruiste tussen rode paaltjes met ronde blauwe banden erop, dan mag je droppen binnen de dichtstbijzijnde dropping zone, ook als dat punt op de beschoeiing van de bunker ligt. Zie de plaatselijke regels op de scorekaart. Let er wel op dat als je Regel 26-1c wilt toepassen (droppen binnen 2 stoklengten), het zo kan zijn dat je in de bunker moet droppen.

Voor vragen kun je ons bereiken.
Regel- en handicapcommissie, oktober 2016

Terug naar vorige pagina