Teesluitingen en spiraalissues

Een ‘oplossing’ die ons door leden regelmatig wordt aangereikt, is het terugbrengen van het aantal leden. Hierbij willen wij echter een aantal kanttekeningen plaatsen. Allereerst dalen de meeste kosten niet bij een kleiner aantal leden en zal de contributie daarom structureel verhoogd moeten worden. Bovendien bevinden wij ons vooralsnog in een luxe positie qua aanmeldingen maar wordt deze steeds minder luxueus. In 2015 ontvingen wij nog ruim 100 aanmeldingen voor 70 plaatsen, voor 2019 waren dat er maar 55 voor 46 plaatsen. Het gaat nog een hele toer worden om ons maximum aantal leden te behouden.
Bijgaande foto, in de nieuwsbrief, is oktober jl. genomen op een prachtige zondag. Die dag was een opeenstapeling van onjuistheden. Ten eerste was de tee twee uur gesloten i.v.m. de najaarscompetitie (overigens bleek later dat zeventig minuten effectief voldoende was geweest), ten tweede was de dag ervoor de wilddrive geweest waardoor de baan de hele middag gesloten was geweest. Ten derde lagen er een kwartier voor de najaarscompetitie van start ging al elf ballen in de spiraal van drie groepen door wie één speler alvast voldoende ballen in de spiraal had gedaan en tot slot waren er meerdere flights waarvan de spelers, zonder het van elkaar te weten, meerdere ballen in de spiraal hadden gegooid. We hebben dan ook alle begrip voor de boze e-mails die u ons heeft gestuurd en we onderkennen de problematiek.
Meerdere oorzaken kunnen dus debet zijn aan de volle spiraal, zoals:
• De jaarkalender en wijzigingen als gevolg van weers- of andere omstandigheden
• De methodiek van het sluiten van de tee(s)
• Het (onjuiste) gebruik van de spiraal
• De (on)mogelijkheden van starten op hole 10
Eén van de speerpunten van het jaarplan 2020 is een betere benutting van de mogelijkheden van de baan. Dit sluit naadloos aan op de hierboven beschreven problemen. In overleg met de betrokken commissies en op grond van feedback van leden zijn wij bezig met oplossingen. In de komende nieuwsbrieven zal ik u hiervan verder op de hoogte houden.
Wij hebben een prachtige baan, een gezond ledenbestand en, uniek in Nederland, een groeiend aantal jeugdleden, een clubhuis waar het prima toeven is en veel activiteiten. Samen gaan wij onze club zo mooi houden.
Namens het bestuur,
Ernst Cijsouw
Terug naar vorige pagina