Tijdelijke Plaatselijke Regels

Deze tijdelijke plaatselijke regels zijn een aanvulling op de standaard plaatselijke regels op de scorekaart.

Plaatsen

De Regel- en Handicapcommissie kan, als dat nodig is, tussen 1 november en 30 april ‘plaatsen’ toestaan, zonder dat daardoor sprake is van non-Qualifying Conditions. Als van toepassing dan wordt dat op zowel onze website als op het bord achter de 1e tee aangegeven met de tekst ‘Plaatsen’. De volgende Plaatselijke Regel is dan van toepassing:

“Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden opgenomen en schoongemaakt. De speler moet de bal merken voordat hij hem opneemt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de oorspronkelijke ligplaats en niet dichter bij de hole op een plek die niet in een hindernis of op een green is. De speler mag de bal eenmaal plaatsen en wanneer de bal is geplaatst, is hij in het spel.”

Ingebedde bal

Indien ‘Plaatsen’ van toepassing is, dan is ook de volgende Plaatselijke Regel van toepassing:

“Door de baan (dus ook in de rough) mag een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark in de grond, zand uitgezonderd, zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is. De uitzonderingen vastgelegd in Appendix I, deel A-3a van de Regels zijn van toepassing.”

Toelichting: deze Regel is dus niet van toepassing als de bal in een waterhindernis, een bunker of een waste area ligt. Een speler mag een belemmering bovendien niet volgens deze Regel ontwijken indien de slag duidelijk onuitvoerbaar is vanwege een andere belemmering dan een ingebedde bal.

Graszoden

Het gebied rondom bunkers waar nieuwe graszoden zijn geplaatst is grond in bewerking waaruit niet mag worden gespeeld. Indien de bal van de speler in dat gebied ligt of het gebied een belemmering vormt voor de stand van de speler of de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 25-1.

Algemene straf voor overtreding van een plaatselijke regel

Matchplay: verlies van de hole, strokeplay: twee strafslagen.

De Regel- en Handicapcommissie
26 maart 2017


Laatst gewijzigd op: 29 maart 2017


Terug naar vorige pagina